Kovo 25d. įteikti Antano Gustaičio medaliai

2011 m. kovo 25d. Lietuvos aviacijos muziejuje minint 113-ąsias Antano Gustačio gimimo metines, už Lietuvos aviacijos istorinės atminties saugojimą nusipelniusiems nominantams buvo įteikti Antano Gustačio medaliai. Antano Gustaičio medalį - visuomeninio lygmens apdovanojimą - įsteigė ir globoja Lietuvos aviacijos muziejus. Medalio mecenatas - Lietuvos aeroklubo garbės narys Vytautas Peseckas. Už nuopelnus Lietuvos aviacijai apdovanoti:

Anatolijus Speičys                         
Klemas Inta
Juozas Stankevičius
Algirdas Kovaliūnas
Edmundas Ganusauskas
Juozas Rimkevičius
Saulius Lukšys
Mečislovas Raštikis